17.12.2019 – Семинар АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2020 г.

гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

На 17.12.2019 г., вторник, от 9:30 до 17:30 часа

Лектор на семинара: Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, като директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП, дългогодишен ревизор и контролен орган, автор на много книги и публикации в различни специализирани издания, лектор с много опит.

ПРОГРАМА

Регистрация: от 9:00 до 9:30 часа

Начало: от 9:30 часа

Кафе пауза: от 11:00 до 11:30 часа

Обяд: от 13:00 до 14:00 часа

Кафе пауза: от 15:30 до 16:00 часа

I. ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г.

1. Осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж.

2. „Осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО – нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.

3. Осигуряване на различните категории лица: самоосигуряващи се; работещи по трудови и граждански правоотношения; по ДУК; първа и втора категория труд; земеделски стопани и тютюнопроизводители; нов кръг на осигурените лица от 2019 г, занимаващи се с електронна търговия и много други.

4. Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица.

5. Осигурителни плащания от НОИ – безработица, при болест, майчинство и за отглеждане на малко дете, при осиновяване и други.

6. Помощи, изплащани от НОИ– при смърт, за профилактика и рехабилитация и в други случаи.

7. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.

8. Подаване на информация в НОИ и НАП. Подаване на Декларации образец № 1, № 3, № 5, № 6, № 7,  № 8 и № 9 в НАП.

9. Пенсиониране- условия за пенсиониране на различните категории лица. Видове пенсии, ранно пенсиониране, работещи при първа или втора категория труд. Други видове пенсии- поради инвалидност, наследствени и т.н.

10. Закон за здравното осигуряване- здравноосигурителен статус. Прекъсване на осигуряването.

11. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.

12. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.

13. Трудово законодателство  – трудови договори – сключване, регистриране, прекратяване.

14. Сумирано изчисление на работното време.

15. Отпуски, трудови злополуки, имуществена отговорност на работодателя.

16. Промени в законодателството, свързано с трудовото и осигурителното законодателство:

 • Закон за хората с увреждания;
 • Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
 • Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;
 • Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
 • Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
 • Наредба за самоосигуряващите се лица;
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
 • Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 • Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;
 • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
 • Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;
 • и много други наредби….

17. Разглеждане на конкретни казуси.
18. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство. Санкции по Наказателния кодекс, КСО, ЗЗО, ДОПК, КТ и др.

II. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г.

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена до 10.12.2019 г. – 120 лева цена без ДДС.

Цена след 10.12.2019 г. – 150 лева цена без ДДС.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие е до 13.12.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие в обучението чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка