Местата са изчерпани – 20 юни 2019 – Семинар “ДДС при сделки с международен елемент: МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ МЕЖДУ ФИРМИ. ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ КЪМ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. УСЛУГИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ.”

Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант, Глобал Такс АД.

Семинарът ще се проведе на 20 юни 2019 г.,

в гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

ПРОГРАМА на семинара “ДДС по сделки с международен елемент”

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците.

Програмата е от 9:30 часа до 15:30 часа.

  1. Специфични казуси при международната търговия между фирми.
  • Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава – членка и изнесени за трета страна
  • Продажба на стоки от склад в друга държава – членка на Европейския съюз
  • Тристранна операция, при която стоките временно престояват в логистичен склад
  • Покупка на стоки от дружество, установено в трета страна, които се транспортират от държава – членка на ЕС до България

2. Търговия по електронен път с получатели физически лица – дистанционни продажби на стоки.

3. Общ случай и специфични случаи за определяне на място на изпълнение на услуги.

  • Услуги с получател чуждестранна фирма
  • Услуги, свързани с недвижими имоти
  • Услуги по електронен път
  • Самооблагане с ДДС при получаване на услуги от чуждестранна фирма

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 120 лева /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи.

Срок за записване: до 17 юни 2019 г.

Записванията за семинара “ДДС по сделки с международен елемент” може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ провежда обученията и семинарите съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС – част от Ековис Холдинг Груп България.

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка