На 20 и 21 март 2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с  ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

на 20 и 21 март 2021 г.

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд

Диана Митева – съдия във Варненския окръжен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова

д-р Александрина Дончева – съдия СРС

ПРОГРАМА

20.03. 2021 г. (събота)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

КАК СЕ РЕШАВА ГРАЖДАНСКОПРАВЕН КАЗУС, ч. 1

Лектор: Съдия Диана Митева

10:30 – 10:45 ч. –  пауза

10:45 – 12:00 ч.

КАК СЕ РЕШАВА ГРАЖДАНСКОПРАВЕН КАЗУС ч. 2

Лектор: Съдия Диана Митева

12:00 – 12:45 ч.

ПРАВИЛА НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ.

Лектор: съдия Александрина Дончева

12:45 – 13:45 ч. – Обедна почивка

13:45 – 15:15 ч.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ. СЪДЪРЖАНИЕ И ВИДОВЕ. СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. СЪСОБСТВЕНОСТ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Лектор: Съдия Камелия Маринова

15.15 – 15:30 ч. – пауза

15:30 – 17:00 ч.

ВЕЩНИ ПРАВА. ВИДОВЕ ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА: ПЕТИТОРНА И ПОСЕСОРНА ЗАЩИТА. РЕВАНДИКАЦИОНЕН И НЕГАТОРЕН ИСК. ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ. ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО И ДЪРЖАНЕТО. ПРАВА НА ПОДОБРИТЕЛЯ ВЪРХУ ЧУЖД ИМОТ

Лектор: Съдия Камелия Маринова

ПРОГРАМА

21.03. 2021 г. (неделя)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН И ПО ЗАВЕЩАНИЕ. ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

Лектор: Съдия Камелия Маринова

10:30 – 10:45 ч. – пауза

10:45 – 12:15 ч.

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ. ПРАВО НА ЖАЛБА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ. ВЪЗЗИВНО И КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ

Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

12:15 – 13:00 ч. – Обедна почивка

13:00 – 14:30 ч.

ИСК. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД. СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

14:30 – 14:45 ч. –  пауза

14:45 – 17:00 ч.

ВЪПРОСИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

Цена за един курс – 300 лева без ДДС.

Напомняме Ви, че можете да се запишете и за курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 27 и 28 март като цената за двата курса е 500 лева без ДДС.

За всеки втори и последващ участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Крайният срок за записване за участие в курса по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 20 и 21 март е до 17 март.

Крайният срок за записване за участие в курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 27 и 28 март е до 24 март.

За да участвате в онлайн курсовете е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лица за контакт: Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка