На 21 и 22 март – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ

проф-др-огнян-стамболиев

Уважаеми колеги,

Радвам се че посещавате информационната страница на Националния център за юридическо обучение.

Предлагаме Ви помощ в подготовката за участие в конкурси за младши съдии, младши прокурори и следователи. Специално за Вас подбрахме лекторите – съдии от ВКС, ВОС и СГС, които с компетентността и опита си ще надминат Вашите очаквания.

Желая Ви успех!

Проф. Огнян Стамболиев, председател на НЦЮО

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” №108, Конферентна зала 3, в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд

Диана Митева – съдия във Варненския окръжен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател в Нов български университет

ПРОГРАМА

21 март 2020 г. (събота)

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

9:30 – 11:00 ч.

КАК СЕ РЕШАВА ГРАЖДАНСКОПРАВЕН КАЗУС

Лектор: Съдия Диана Митева

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 – 13:00 ч.

ИСК. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД. СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Лектор: Съдия Диана Митева

13:00 – 14:00 ч. – Обяд

14:00 – 15:30 ч.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ. СЪДЪРЖАНИЕ И ВИДОВЕ. СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. СЪСОБСТВЕНОСТ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Лектор: Съдия Камелия Маринова

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч.

ВЕЩНИ ПРАВА. ВИДОВЕ ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА: ПЕТИТОРНА И ПОСЕСОРНА ЗАЩИТА. РЕВАНДИКАЦИОНЕН И НЕГАТОРЕН ИСК. ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ. ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО И ДЪРЖАНЕТО. ПРАВА НА ПОДОБРИТЕЛЯ ВЪРХУ ЧУЖД ИМОТ

Лектор: Съдия Камелия Маринова

ПРОГРАМА

22 март 2020 г. (неделя)

9:00 – 10:30 ч.

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН И ПО ЗАВЕЩАНИЕ. ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

Лектор: Съдия Камелия Маринова

10:30 – 11:00 ч. – Кафе пауза

11:00 – 12:30 ч.

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ. ПРАВО НА ЖАЛБА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ. ВЪЗЗИВНО И КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ

Лектор: Съдия Борислав Белазелков

12:30 – 13:30 ч. – Обяд

13:30 – 15:00 ч.

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДЯВЕН И НА БЪДЕЩ ИСК. РАЗВИТИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

15:00 – 15:30 ч. – Кафе пауза

15:30 – 17:30 ч.

ВЪПРОСИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

*В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за един курс – 300 лева без ДДС.

Напомняме Ви, че можете да се запишете и за курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 14 и 15 март като цената за двата курса е 500 лева без ДДС.

За всеки втори и последващ участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие в курса по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 21 и 22 март е най-късно до 18 март (или до изчерпване на местата в залата).

Записването за участие в курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 14 и 15 март е най-късно до 11 март (или до изчерпване на местата в залата).

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка