На 27 и 28 март 2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с  ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

на 27 и 28 март 2021 г.

Лектори:

Петя Шишкова – съдия във Върховния касационен съд

Валя Рушанова – съдия във Върховния касационен съд

Бисер Трoянов – съдия във Върховния касационен съд

Мая Нанкинска – съдия във Варненския окръжен съд

д-р Александрина Дончева – съдия в Софийския районен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова

ПРОГРАМА

27.03. 2021 г. (събота)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

КАК СЕ РЕШАВА НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН КАЗУС (I ЧАСТ)

Лектор: съдия Александрина Дончева

10:30 – 10:45 ч. – пауза

10:45 – 12:15 ч.

КАК СЕ РЕШАВА НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН КАЗУС (II ЧАСТ)

Лектор: съдия Александрина Дончева

12:15 – 13:00 ч. – Обeдна почивка

13:00 – 13:45 ч.

ПРАВИЛА НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ.

Лектор: съдия Александрина Дончева

13:45 – 14:00 – пауза

14:00 – 15:30 ч.

РЕЦИДИВ – ВИДОВЕ РЕЦИДИВ И КРИТЕРИИ ЗА ТЯХНОТО ОТГРАНИЧАВАНЕ. ОПАСЕН РЕЦИДИВ – ОСНОВНИ ХИПОТЕЗИ И РЕЖИМ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

Лектор: Съдия Петя Шишкова

15:30 – 15:45 ч. –  пауза

15:45 – 17:15 ч.

ВИНА – СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ФОРМИ НА ВИНАТА. УМИСЪЛ – СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ВИДОВЕ УМИСЪЛ. НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ. ГРЕШКАТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ; ОТГРАНИЧАВАНЕ НА ГРЕШКАТА ОТ НЕПРЕДПАЗЛИВОСТТА И СЛУЧАЙНОТО ДЕЯНИЕ

Лектор: Съдия Петя Шишкова

ПРОГРАМА

28.03. 2021 г. (неделя)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО. ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛИ НА ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА. РЕД И ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА

Лектор: Съдия Валя Рушанова

10:30 – 10:45 ч. –  пауза

10:45 – 12:15 ч.

СТАДИИ НА УМИШЛЕНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЪМ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ОПИТ  – ВИДОВЕ. ДОБРОВОЛЕН ОТКАЗ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НАКАЗУЕМОСТ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕТО И ОПИТА

Лектор: Съдия Бисер Трoянов

12:15 – 13:00 ч. – Обедна почивка

13:00 – 14:30 ч.

ОБВИНЯЕМ. МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО И ВТОРОИНСТАНЦИОННО РАЗГЛЕЖДАНЕ

Лектор: Съдия Мая Нанкинска

14:30 – 14:45 ч. –  пауза

14:45 – 17:00 ч.

ВЪПРОСИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Лектор: доц.д-р Венцислава Желязкова

Цена за един курс – 300 лева без ДДС.

Напомняме Ви, че можете да се запишете и за курса по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 20 и 21 март като цената за двата курса е 500 лева без ДДС.

За всеки втори и последващ участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Крайният срок за записване за участие в курса по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 20 и 21 март е до 17 март.

Крайният срок за записване за участие в курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 27 и 28 март е до 24 март.

За да участвате в онлайн курсовете е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лица за контакт: Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка