Ековис Холдинг Груп България

Част от международната консултантска верига ECOVIS. Експертиза и консултантски услуги в областта на счетоводството, финансите, данъците, одита и обученията

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 98-годишна история.