17.02.2023 г.- присъствен семинар на тема ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ ОБЩИТЕ СЪДИЛИЩА ПО РЕДА НА ЗОДОВ. ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС – МАТЕРИАЛНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ВЪПРОСИ.

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ ОБЩИТЕ СЪДИЛИЩА ПО РЕДА НА ЗОДОВ. ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС – МАТЕРИАЛНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ВЪПРОСИ.

на 17 февруари 2023г.,

в ЦКС, конферентна зала ет.14, гр.София

Лектори:

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

ПРОГРАМА

8:30 – 9:00 ч. – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Отговорност на държавата за вреди от незаконосъобразни актове на държавни и общински органи и длъжностни лица. Фактически състав  на отговорността.  Отговорност  на държавата при отмяна на наказателните постановления. Отговорност на държавата  за нарушение  на забраната за изтезания,  за нечовешко и унизително отнасяне на лицата, лишени от свобода и задържани под стража. Разлика между фактическите състави  на отговорността по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284 от ЗИНЗС. Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС.

Лектор: Таня Куцарова

10:30 – 11:00 ч. –  Кафе пауза

11:00 – 12:30 ч.

Съдебно производство по реализиране на отговорността на държавата по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Допустимост на иска. Активна и пасивна легитимация на страните. Такси и разноски в производството по чл. 203 от АПК.

Лектор: Таня Куцарова

12:30 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.

Подведомственост на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Фактически състави.

Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч.

Производство по разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища.

Особености на съдебното производство на искове, предявени за реализиране на отговорността на държавата и общините по ЗОДОВ, което се развива пред гражданските съдилища; Процесуална легитимация на ответника според Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015г. по тълкувателно дело № 5/2013 Г., ОСГК на ВКС; Такси и разноски в производствата по чл. 2 от ЗОДОВ и в приложното поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015г. по тълкувателно дело № 7/2014 Г., ОСГК на ВКС; Прилагане на Тълкувателните Решения на ОСГК на ВКС в отделни практически хипотези.

Лектор: Стефан Кюркчиев

В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за семинар – 290 лева без ДДС

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Записването за участие е до 13.02.2023 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка