21.04.2023 г.- присъствен семинар на тема ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО

на 21 април 2023г.,

в ЦКС, конферентна зала ет.14, гр.София

ЛЕКТОРИ:

Галина Арнаудова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

П Р О Г Р А М А

8.30 – 9.00 ч. Регистрация

9.00 – 10.30 ч. – Застрахователните правоотношения и споровете, свързани с тях, според Кодекс за застраховането. Застраховане на риска от възникване на деликтна отговорност. Задължителна застраховка за професионална отговорност на нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, експерт-счетоводители, лекари. Съдебна практика.

Лектор: Стефан Кюркчиев

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Имуществено застраховане. Застраховка „Каско“. Застраховка финансов и кредитен риск. Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от КЗ и приложение на практиката на ВКС, формирана  по реда на чл. 290 от ГПК по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Стефан Кюркчиев

12.30 – 14.00 ч. – Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч. – Промени в уредбата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Допустимост на прекия иск на увреденото лице по чл. 432 от КЗ. Процесуална и материалноправна легитимация на лицата. Регресен иск на застрахователя. Преглед на задължителната съдебна практика на ВКС.

Лектор: Галина Арнаудова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Доказването в дела по искове, предявени по КЗ. Подлежащи на доказване факти. Доказателствени средства. Разпределение на доказателствената тежест.

Лектор: Галина Арнаудова

В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за семинар – 290 лева без ДДС

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Записването за участие е до 19.04.2023 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка