ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАТРУДНЕНИЕ

на 18.06.2020 (четвъртък)

ПРОГРАМА

Продължителност на обучението: 3 часа

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Семинарни занятия

1. Производство по стабилизация – нов инструмент за подпомагане на предприятията в затруднение

2. Откриване на производство по стабилизация – правни основания, процедура, документи;

3. Ефекти от откриване на производство по стабилизация;

4. Участници в производство по стабилизация и техните права

5. План за стабилизация

6. Дискусия и практически въпроси.

Лектор: Адв. Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“

Адвокат Димитър Тодоров е синдик, вписан в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици. Той е участвал в работните групи към Министерство на правосъдието, приели последните изменения в областта на търговската несъстоятелност, както по отношение на промените в правната рамка на производствата по търговска несъстоятелност, така и при въвеждане на инструмента на производството по стабилизация в българския правен мир. Участвал е още при изготвянето на доклади във връзка с правата на кредиторите и производствата по несъстоятелност както на Световната банка, така и на Международния валутен фонд.

В областта на търговската несъстоятелност, адв. Димитър Тодоров притежава богат опит като синдик. Като адвокат е консултирал и представлявал различни бизнеси – както предприятия в затруднение, така и кредитори, целящи да защитят своите права.

Завършил е 2 магистратури в  Университета на гр. Ница „София-Антиполис“ (Франция). Упражнява дейност като адвокат, като синдик и като представител по индустриална собственост (марки и дизайни).

Форма на провеждане: уебинар

В деня на курса участниците ще получат код за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в уебинара и задават своите въпроси.

Препоръчваме Ви да използвате браузър Google Chrome.

Минимално техническо оборудване на участниците:

– компютър;

– стабилна интернет връзка.

Цена:  80 лв. без начислен ДДС (96 лв. с ДДС).

Цената включва

– презентации предоставени от лектора.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За преведената такса ще Ви бъде издадена фактура.

Регистрация:

• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58; 02 818 58 81, или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка