ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗЕМИТЕ ПРЕДВИЖДАТ ЕВРОПЕЙЦИ ДА МОГАТ ДА КУПУВАТ ЗЕМИ У НАС

Материалът е от сайта на БНТ: https://news.bnt.bg/bg/a/predlagat-promeni-v-zakona-za-zemite

Европейски граждани да могат да купуват земя в България. Това предвиждат промени в Закона за земеделските земи, предложени за обществено обсъждане. Досега това беше възможно само за фирми и организации от Европейския съюз. Хора от трети страни, както и досега, нямат това право.

Какви още законови промени за земята се предлагат – в репортажа на Зоя Велинова (вижте видеото).

Европейска директива гласи, че всеки гражданин на Евросъюза трябва да има право да купува земя в 28-те държави-членки. Това сега не е възможно у нас и страната ни е заплашена от санкции.

Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи: Ние от Асоциацията на собствениците на земеделски земи смятаме, че е правилно, тъй като няма как да продължаваме да нарушаваме европейската директива, ако искаме да сме част от европейското семейство.

Стайков твърди, че в момента няма голям интерес от страна на фирми от Европейския съюз към купуване на земеделска земя в България. Причината е, че тя все още е много разпокъсана.

Средният парцел в Южна България е 5 дка, а в Северна – 8 дка. Това я прави непривлекателна за модерно земеделие.

Стайко Стайков: Няма как от раз да се окрупнят парцелите, да има напояване. А интересът на всички, не само на физически лица или компании от европейски държави, да закупуват земя е на парцели над 1000 дка, дори бих казал 1000 хектара.

Очакванията са новият Закон да даде възможност на млади фермери до 40 години по-лесно да наемат чрез търг свободни земи от държавния поземлен фонд.

Лилия Стоянова, Дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХГ: Младите фермери могат да наемат тези земи за създаване на нови стопанства или за разширяване на съществуващи стопанства. Но има и условия, които да гарантират, че до тази земя достъп ще имат действително млади фермери, които искат да се занимават със земеделие.

Предвиждат се и облекчения за строителство върху земи с променено предназначение, като отпада срокът, в който до 3 години след издаването на решение за промяна на предназначението на земята, собственикът би трябвало да получи разрешение за строеж. Предвижда се и възможност за промяна на предназначението на неземеделски земи в земеделски. Например стари, малки язовири, които отдавна са пресъхнали и се ползват за земеделие, а стопаните им не могат да получават субсидии. Общественото обсъждане на промените продължава до 5 декември.