Site Loader

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 2019 г

 в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

На 26.02.2019 г., вторник, от 9:30 до 17:30 часа

Регистрация от 9:00 до 9:30 часа

Лектор – Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.  

ПРОГРАМА

Закон за бюджета на ДОО – 2019 г. Промени в „осигурителната тежест“. Промени в Кодекса за социално осигуряване. Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителни плащания;

Закон за бюджета на НЗОК – 2019 г. Осигурителни вноски, здравноосигурителен статус;

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г.- разглеждане на трудовите, осигурителните и социалните отношения, уредени в договора;

Обезщетения за безработица- срокове, правила, обезщетения;

Обезщетения поради болест, майчинство, отглеждане на дете, осиновяване;

Помощи, изплащани от НОИ- условия, ред, правила;

Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството. Пенсиониране на учители и непедагогически персонал, ранно пенсиониране, Учителски пенсионен фонд – условия, особености, възможности;

Допълнително задължително пенсионно осигуряване;

Обезщетения по КТ и КТД при пенсиониране на учители и непедагогически персонал;

Сключване и прекратяване на трудовите правоотношения с учители и непедагогически персонал. Срочни трудови договори;

Елементи на възнаграждението, върху коеито се внасят осигурителни вноски. В кои случаи не се внасят осигурителни вноски. Социални разходи. Транспортни разходи и разходи за наем на педагогическия персонал

Граждански договори – с пенсионери, безработни, самоосигуряващи се лица и т.н.

Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за трудовите досиета в електронен вид

Наредба № Н-8 за подаване на данни в НАП

Административно-наказателна отговорност при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.                                   

Цена: 120 лева /Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: до 25.02.2019 г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕМИНАР „Трудовото и осигурително законодателство в системата на образованието“

Данни за издаване на фактура

 

*Записванията може да извършите и чрез телефон, факс или мейл:

1404 София, ул.”Твърдишки проход”

23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

E-mail: office@ncle.bg, office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: 

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Post Author: