Site Loader

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с Ековис Холдинг Груп България, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

22 февруари 2019 г., петък, 09:30 – 17:30 часа, 

цена: 160 лева /без ДДС/

в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

Поради големия интерес към семинара, мястото на провеждането му се премества:

гр. София, Парк хотел Витоша”, Голяма конферентна зала

Лектор: Георги Денборов – адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Семинарът ще бъде полезен за всички задължени лица по ЗМИП, които са 35 категории, сред които:

кредитни (банки), платежни и финансови институции,

– застрахователи (определени категории),

– търговци на едро

– лизингови предприятия

– инвестиционни посредници

– пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности)

– юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки)

– счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги)

– нотариуси, частни съдебни изпълнители

– регистрирани одитори

– обменни бюра

– лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти

и много други, изброени в Глава първа, Раздел II „Задължени субекти“ от Закона за мерките против изпиране на пари.

ПРОГРАМА

 1. Въведение.
 1. Обхват на новата регулация. 
  1. Цели.
  2. Приложимост.
  3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“.
  4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
 1. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти. 
  1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти.
  2. Идентификация и проверка на действителния собственик.
  3. Установяване на търговските или професионални отношения.
 1. Текущ мониторинг. 
  1. Събиране на информация.
  2. Съхраняване на информацията.
  3. Защита на информацията.
 1. Разкриване на информация.
 1. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 1. Санкции.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация – 5% отстъпка!

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

Срок за записване: най-късно до 20.02.2019 г.

 

*Записванията може да извършите чрез формата по-долу или като се свържете с нас

чрез телефон, факс, мейл тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59,

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Пишете ни на мейла на НЦЮО: office@ncle.bg или на мейла на партньорите ни: office@ecovis.bg

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Последвайте ни във Фейсбук страничката на Националния център за юридическо обучение

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕМИНАР „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ“

Данни за издаване на фактура

Post Author: