Site Loader

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ Ви канят на семинар:

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА

МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ПО

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ“

На 29.03.2019 (петък) и 30.03.2019 (събота) 

гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

 

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диана Митева – съдия във Варненски окръжен съд

 

 ПРОГРАМА 

29.03.2019 г. (петък)

 

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

 

9:30 – 11:00 ч.

Как се решава гражданскоправен казус

Лектор: Съдия Диана Митева

 

11:00 – 11:30 ч. –  Кафе пауза

 

11:30 – 13:00 ч.

Иск. Предявяване на иска. Разглеждане на делото от първоинстанционен съд. Страни и представителство.

Лектор: Съдия Диана Митева

 

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

 

14:00 – 15:30 ч.

Право на собственост. Съдържание и видове. Способи за придобиване на правото на собственост. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Етажна собственост.

Лектор: Съдия Камелия Маринова

 

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

 

16:00 – 17:30 ч.

Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.

Лектор: Съдия Камелия Маринова

 

30.03.2019 г. (събота)

 

9:30 – 11:00 ч.

Наследяване по закон и по завещание. Придобиване на наследство.

Лектор: Съдия Камелия Маринова

 

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

 

11:30 – 13:00 ч.

Обжалване на съдебното решение. Право на жалба и основания за обжалване. Въззивно и касационна обжалване на съдебното решение.

Лектор: Съдия Борислав Белазелков

 

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

 

14:00 – 15:30 ч.

Особени искови производства.

Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

 

15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

 

16:00 – 17:30 ч.

Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ иск. Развитие и приключване на производството.

Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев 

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие с Конспекта по гражданскоправни науки за провеждане на писмен и устен изпит на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, обявени с Решение на СК на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г. и Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г, обнародвани в ДВ бр. 10/01.02.2019 г., с които са определени дати за провеждане на изпит за младши съдии на 6 април 2019 г. и за младши прокурори и следователи на 13 април и 20 април 2019 г.

Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес, както за желаещите да кандидатстват за младши съдии и прокурори, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята.

 

Цена: 300 лева /Цената е без ДДС/. ВАЖНО! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.  Всеки записал се и за двете обучения (27-28 март и 29-30 март) ще получи по 5% отстъпка върху цената за всяко от тях. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: до 27.03.2019 г.

 *Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара:

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 55 лв. на човек

Цена за нощувка в единична стая със закуска – 85 лв.

*Посочените цени за нощувка включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, WiFi, 9% ДДС и градска такса.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНИЯ – „ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ – 29 и 30 март 2019″

 

Данни за издаване на фактура

Post Author: