Site Loader

ГПК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС в парк хотел «Витоша», гр.София,  на 23, 24 и 25.11.2018 г. /петък, събота, неделя/

ЛЕКТОРИ:

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диана Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна

Доц. д-р Камелия  Цолова – преподавател по гражданско процесуално право в Софийски университет

 

ПРОГРАМА

Първи ден – (петък 23.11.2018г.)

13.45 – Откриване на семинара.

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес,

председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

 

14.00 – 15.30 – Съдебните определения и процесуалните средства за защита срещу тях.

Лектор: Боян Балевски

 

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 – Касационно  производство.

Лектор: Боян Балевски

 

Втори ден – (събота 24.11.2018г.)

9.00 –10.30 – Състезателно първоинстанционно производство. Подготвително заседание. Заседание по същество. Преклузии. Актуални проблеми свързани с прилагането на процесуалните срокове.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

10.30 – 11.00 – Кафе пауза       

11.00 – 12.30 – Обезпечително производство според действащия ГПК. Обезпечение на иска-същност и особености, приложно поле. Анализ на най-новата съдебната практика. Приложно поле на тълкувателните решения на ВКС по проблемите на обезпечителното производство.

Лектор: Стефан  Кюркчиев

 12.30 – 14.00 – Обяд

14.00 – 15.30 – Решенията при признание на иска и неприсъствените решения. Постановяване и защитата срещу тях.

Лектор: доц. Камелия  Цолова

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

16.00 – 17.30 – Въззивно производство. Право на въззивна и на насрещна въззивна жалба. Особености в производството.

Лектор: доц. Камелия Цолова

 

Трети ден – (неделя 25.11.2018г.)

09.00 – 10.30 – Актуална съдебна практика по обжалване на действията на съдебния изпълнител.

Лектор: Диана Митева

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Новите възможности за защита на длъжника при перемпция и погасяване на правото на принудително изпълнение.Последиците от приключване  и прекратяване на изпълнението според  ТР 1/2015 от 10.06.2018г.

Лектор: Диана Митева

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие!                                

Цена: 300.00 лв /Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд.

 

*Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара:

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Цена за нощувка в единична стая със закуска – 80 лв.

*Посочените цени на хотела включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi-Fi, 9% ДДС и градска такса.

Срок за записване: до 21.11.2018 г.

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса.

 

Post Author: