Site Loader

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ Ви канят на семинар:

„ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА

МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ПО

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ“

На 27.03.2019 (сряда) и 28.03.2019 (четвъртък) в

гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

 

Лектори:

Петя Шишкова – съдия във Върховен касационен съд

Валя Рушанова – съдия във Върховен касационен съд

Бисер Трoянов – съдия във Върховен касационен съд

Мая Нанкинска – съдия във Варненски окръжен съд

Александрина Дончева – мл. съдия Софийски градски съд

 

ПРОГРАМА

27.03.2019 (сряда)

 

9 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

 

9:30 – 11:00 ч.

Как се решава наказателноправен казус

Лектор: Мл. съдия Александрина Дончева

 

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

 

11:30 – 13:00 ч.

Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от непредпазливостта и случайното деяние.

Лектор: Съдия Петя Шишкова

 

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

 

14:00 – 15:30 ч.

Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателната отговорност.

Лектор: Съдия Петя Шишкова

 

15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

 

16:00 – 17:30 ч.

Първоинстанционно наказателно производство. Въззивно производство. Образуване, предмет и предели на въззивната проверка. Ред и производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.

Лектор: Съдия Валя Рушанова

 

 

28.03.2019 (четвъртък)

 

9:30 – 11:00 ч.

Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит –  видове. Доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита.

Лектор: Съдия Бисер Трoянов

 

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

 

11:30 – 13:00 ч.

Престъпления против правосъдието: набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.

Лектор: Съдия Бисер Трoянов

 

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

 

14:00 – 15:30 ч.

Кражба и грабеж. Състави. Разглеждане на делото.

Лектор: Съдия Мая Нанкинска

 

15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

 

16:00 – 17:30 ч.

Обвиняем. Мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Първоинстанционно и второинстанционно разглеждане.

Лектор: Съдия Мая Нанкинска

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

 

Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие с Конспекта по наказателноправни науки за провеждане на писмен и устен изпит на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, обявени с Решение на СК на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г. и Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г, обнародвани в ДВ бр. 10/01.02.2019 г., с които са определени дати за провеждане на изпит за младши съдии на 6 април 2019 г. и за младши прокурори и следователи на 13 април и 20 април 2019 г.

Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес, както за желаещите да кандидатстват за младши съдии и прокурори, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята.

          

Цена: 300 лева /Цената е без ДДС/. ВАЖНО! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.  Всеки записал се и за двете обучения (27-28 март и 29-30 март) ще получи по 5% отстъпка върху цената за всяко от тях. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: до 25.03.2019 г.

 *Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара:

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 55 лв. на човек

Цена за нощувка в единична стая със закуска – 85 лв.

*Посочените цени за нощувка включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, WiFi, 9% ДДС и градска такса.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНИЯ – „ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – 27 и 28 март 2019″

Данни за издаване на фактура

Post Author: