Site Loader

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 г.

в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

 

На 18.12.2018 г., вторник, от 9:30 до 17:30 часа

Регистрация от 9:00 до 9:30 часа

 

Лектор – Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

 

П Р О Г Р А М А

 1. Закон за бюджета на ДОО 2019 г. Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г.
 2. Промени в КСО, в сила от 1.01.2019 г. Нов кръг на осигурените лица и някои промени, свързани с осигуряването.
 3. Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството.
 4. Актуални промени в трудовото законодателство през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.
 5. Актуални промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство:
 • Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
 • Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
 • Наредба за самоосигуряващите се лица;
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
 • Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
 • Наредба за избор на осигуряване;
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 • Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;
 • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
 • Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;
 • и много други наредби….
 1. Парични обезщетения, майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.
 2.  ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
 3. Безработицата- право на обезщетение.
 4. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р. България.
 5. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.
 6. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.
 7. Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
 8. Граждански договори – различни казуси.
 9. Здравно осигуряване – особености, очаквани промени.
 10. Разглеждане на конкретни казуси.
 11. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие!

                                   

Цена: 120.00 лв. /Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

 

Срок за записване: до 17.12.2018 г.

1404 София, ул.”Твърдишки проход”

23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

 

Запишете се за семинара чрез ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ можете да намерите на страницата на нашите партньори.

Post Author: