Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”.

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд.

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд.

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд.

Петя Шишкова – съдия във Върховен касационен съд.

Валя Рушанова – съдия във Върховен касационен съд.

Бонка Дечева – съдия във Върховен касационен съд.

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд.

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия.

Диана Митева – съдия в Окръжен съд Варна.

Бисер Троянов – съдия във Върховен касационен съд.

Мая Нанкинска – съдия във Варненски окръжен съд.

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд.

Мирослава Георгиева Копчева – съдия във Върховен административен съд, VII отделение.

Любомира Мотова – съдия във Върховен административен съд.

Александрина Дончева – младши съдия в Софийски градски съд.

Доц. д-р Камелия Цолова – преподавател по гражданско процесуално право в Софийски университет.

Георги Денборов – адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Ралица Агайн – бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор.

aдв. Антоанета Димоларова – специалист в застрахователното право, участвала в работата на Комисията за финансов надзор по изготвянето на новия Кодекс за застраховането.

Иван Дахтеров – нотариус.

Ивайло Василев – адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Валентина Василева – данъчен консултант, Глобал Такс АД.

Аспасия Петкова – работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

Милана Кривачка – адвокат с дългогодишен опит, експерт по ЗОП, лектор.

Станете лектор

Национален център за юридическо обучение търси лектори за разширяване на дейността си!

Ако сте опитен преподавател, който може да предложи актуална програма и да я поднесе достъпно и интересно 

Aко сте професионалист в своята област, имате ораторски умения и опит в обучението на хора и предаването на качествени знания 

Ако общувате с лекота, искате да бъдете полезни и имате на какво ново да научите другите в сферата на:

  • Кариерното развитие
  • Личностното развитие
  • PR и рекламата
  • Психологията
  • Бизнеса
  • Дигиталните технологии
  • Законодателни изменения в България и ЕС
  • Можете да предложите друга тема

Свържете се с нас или с нашите партньори!