30.05.2024 г. – ОНЛАЙН семинар на тема: ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН семинар на тема:

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

на 30 май 2024 г.

ЛЕКТОР:

Аспасия Петкова – работила като гл. счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 – 11.00 ч.

 1. Задължителни осигурителни вноски.
 2. Учителски пенсионен фонд.
 3. Трудови и граждански договори – сключване, прекратяване, обезщетения.
 4. Колективен трудов договор в системата на образованието.
 5. Електронна трудова книжка – съдържание, особености. От кой момент влиза в сила, кой вписва данните в електронната трудова книжка, кой поддържа регистъра на трудовите книжки? Изчезват ли хартиените трудови книжки? Подаване на данни в НАП от трудовите книжки. Задължения на работодателите.

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

 1. Осигуряването през 2024 г.
 2. Пенсиониране на учители и непедагогически персонал през 2024 г. Ранно пенсиониране. Условия, особености, възможности. Обезщетения по КТ при пенсиониране на учители и непедагогически персонал.
 3. Допълнително задължително пенсионно осигуряване.
 4. Работещи пенсионери – социално и здравно осигуряване.
 5. Разлика между трудовите и гражданските договори.

12:45 – 13:30 ч. – Пауза

13:30 – 15:00 ч.

 1. Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и осиноваване – право за получаване, особености при изчисляването им.
 2. Безработица – правила, условия за получаване на обезщетенията.
 3. Елементи на възнаграждението, върху които се внасят или не се внасят осигурителни вноски.
 4. Обучение чрез работа (Дуално обучение) – особености, нормативни изисквания, процедури, заплащане и т.н. Ново: Осигурителни вноски за учениците при дуално обучение.
 5. Контрол за спазване на трудовото и осигурителното законодателство – глоби, санкции, администативно – наказателна отговорност.

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателството до датата на семинара.

В края на курса участниците ще получат електронен сертификат за участие.

Цена за семинар – 160 лева без ДДС

Записването за участие е до 28.05.2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка