Подготвителен курс за кандидати за младши съдии и младши прокурори по гражданскоправнинауки 29 и 30.03.2019. НОВИТЕ КУРСОВЕ ЗА 2020 ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ:

Ново! КУРСОВЕ ЗА 2020 година:
14-15.03.2020 Наказателноправни науки за участници в конкурса за младши съдии и младши прокурори и следователи – 2020 
21-22.03.2020 Гражданскоправни науки за участници в конкурса за младши съдии и младши прокурори и следователи – 2020

 

 

Информацията за миналото събитие – 2019 г. вижте по-долу:

Курсът ще се проведе на 29.03.2019 (петък) и 30.03.2019 (събота), гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диана Митева – съдия във Варненски окръжен съд

ПРОГРАМА

29.03.2019 г. (петък)

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

9:30 – 11:00 ч. Как се решава гражданскоправен казус Лектор: Съдия Диана Митева

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 – 13:00 ч. Иск. Предявяване на иска. Разглеждане на делото от първоинстанционен съд. Страни и представителство. Лектор: Съдия Диана Митева

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч. Право на собственост. Съдържание и видове. Способи за придобиване на правото на собственост. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Етажна собственост. Лектор: Съдия Камелия Маринова

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч. Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.

Лектор: Съдия Камелия Маринова

30.03.2019 г. (събота)

9:30 – 11:00 ч. Наследяване по закон и по завещание. Придобиване на наследство. Лектор: Съдия Камелия Маринова

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 – 13:00 ч. Обжалване на съдебното решение. Право на жалба и основания за обжалване. Въззивно и касационна обжалване на съдебното решение.

Лектор: Съдия Борислав Белазелков

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч. Особени искови производства. Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч. Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ иск. Развитие и приключване на производството. Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

  • В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие с Конспекта по гражданскоправни науки за провеждане на писмен и устен изпит на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, обявени с Решение на СК на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г. и Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г, обнародвани в ДВ бр. 10/01.02.2019 г., с които са определени дати за провеждане на изпит за младши съдии на 6 април 2019 г. и за младши прокурори и следователи на 13 април и 20 април 2019 г.

Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес, както за желаещите да кандидатстват за младши съдии и прокурори, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята.

Цена: 300 лева /Цената е без ДДС/. ВАЖНО! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Всеки записал се и за двете обучения (27-28 март и 29-30 март) ще получи по 5% отстъпка върху цената за всяко от тях.

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: до 27.03.2019 г.

*Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара:

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 55 лв. на човек

Цена за нощувка в единична стая със закуска – 85 лв.

*Посочените цени за нощувка включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi–Fi, 9% ДДС и градска такса.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД, BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка