18 и 19.03.2023 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

на 18 и 19 март 2023 г.

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Галина Арнаудова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова – международно частно право

П Р О Г Р А М А

18.03.2023 г. (събота)

08:30 – 9:00 ч. – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Право на собственост. Съдържание и видове. Способи за придобиване на правото на собственост. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Етажна собственост.

Лектор: Камелия Маринова

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Вещни права. Видове защита на вещните права: Петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.

Лектор: Камелия Маринова

12:15 – 12:45 ч. – Пауза

12:45 – 14:15 ч.

Правни сделки: понятие и видове. Недействителност на сделките. Договори в облигационното, търговското и трудовото право. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице. Изпълнение и неизпълнение на договора. Практически проблеми и разрешаването им в практиката на ВКС.

Лектор: Галина Арнаудова

14:15 – 14:30 ч. –  Пауза

14:30 – 16:00 ч.

Гражданска отговорност за вреди. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. Неделимост на задълженията. Защита на кредитора. Упражняване на правата на длъжника от кредитора.Отменителен иск. Задължителна практика на ВКС.

Лектор: Галина Арнаудова

16:00 – 16:15 ч. –  Пауза

16:15 – 17:15 ч.

Въззивно обжалване на съдебното решение. Право на жалба, насрещна жалба, основания за обжалване.

Лектор: Галина Арнаудова

П Р О Г Р А М А

19.03.2023 г. (неделя)

9:00 – 10:30 ч.

Иск. Предявяване на иска. Разглеждане на делото от първоинстанционен съд. Страни и представителство.

лектор: Стефан Кюркчиев

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Касационно обжалване на съдебното решение. Основания за допустимост, основания за отмяна. Действия на съдебния състав.

Лектор: Стефан Кюркчиев

12:15 – 12:45 ч. – Пауза

12:45 – 14:15 ч.

Как се решава гражданскоправен казус I част

Лектор: Стефан Кюркчиев

14:15 – 14:30 ч. –  Пауза

14:30 – 15:30 ч.

Как се решава гражданскоправен казус II част

Лектор: Стефан Кюркчиев

15:30 – 15:45 ч. –  Пауза

15:45 – 17:15 ч.

Въпроси на Европейското право.

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за курс – 300 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 15 март 2023 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка