22 и 23.04.2023 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

на 22 и 23 април 2023 г.

Лектори:

Бисер Трoянов – съдия във Върховен касационен съд

Татяна Грозданова – съдия във Върховен касационен съд

Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд гр. София

Светла Букова – съдия в Апелативен съд гр. София

д-р Александрина Дончева – съдия в Софийски районен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова – международно частно право

П Р О Г Р А М А

22.04.2023 г. (събота)

08:30 – 9:00 ч. – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Как се решава наказателноправен казус (I част)

Лектор: д-р Александрина Дончева

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Как се решава наказателноправен казус (II част)

Лектор: д-р Александрина Дончева

12:15 – 12:45 ч. – Пауза

12:45 – 13:45 ч.

Правила на кодекса за етичното поведение на българските магистрати

Лектор: д-р Александрина Дончева

13:45 – 14:00 ч. –  Пауза

14:00 – 15:30 ч.

Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове. Доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита.

Лектор: Бисер Трoянов

15:30 15:45 ч. –  Пауза

15:45 – 17:15 ч.

Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателната отговорност.

Лектор: Бисер Троянов

П Р О Г Р А М А

23.04.2023 г. (неделя)

9:00 – 10:30 ч.

Първоинстанционно наказателно производство. Въззивно производство. Образуване, предмет и предели на въззивната проверка. Ред и производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.

Лектор: Пламен Дацов

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Особени правила – бързо и съкратено първоинстанционно съдебно производство. Производство за възобновяване на наказателни дела.

Лектор: Пламен Дацов

12:15 – 12:45 ч. – Пауза

12:45 – 14:15 ч.

Доказването в Наказателния процес. Предмет и тежест на доказване. Доказателства и доказателствени средства.

Лектор: Татяна Гроздева

14:15 – 14:30 ч. –  Пауза

14:30 – 16:00 ч.

Понятие за наказанието. Цели.  Отграничаване от другите мерки за държавна принуда. Система на наказанията. Принципи за определяне на наказанията. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Предсрочно освобождаване.

Лектор: Светла Букова

16:00 – 16:15 ч. –  Пауза

16:15 – 17:45 ч.

Въпроси на Европейското право.

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за курс – 300 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 19 април 2023 г.  

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка