01.04.2021г. – УЕБИНАР НОВОТО В ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема:

НОВОТО В ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  – 2021 ГОДИНА

на 01.04.2021 г. (четвъртък)

Лектор: Аспасия Петкова – работила като директор в ЦУ на НОИ на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“, зам.директор в ЦУ на НАП на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, главен експерт в МТСП, автор на много книги, статии в областта на трудовото и осигурителното законодателство, лектор  повече от 30 години.

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

ПРОГРАМА

 1. Закон за бюджета на ДОО – 2021 г.
 2. Закон за бюджета на НЗОК – 2021 г.
 3. Промени в Кодекса за социално осигуряване.
 4. Пенсионирането през 2021 г.
 5. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – последни промени в КСО и плащане на пенсии от „втория стълб“ през 2021 г.
 6. Осигуряване на различните категории лица. Внасяне на осигурителни вноски, подаване на данни в НАП.
 7. Обезщетения по КСО – поради болест, бременност и раждане, помощи от ДОО и др.
 8. Обезщетения за безработица.
 9. Здравно осигуряване.
 10. Промени в трудовото законодателство – отпуски, работа от вкъщи, променливо работно време и т.н. Промени в Кодекса на труда през 2021 г.
 11. Промени в Наредба № 5 за регистрацията на трудовите договори в НАП, в сила от 1 март 2021 г.
 12. Промени в наредби, свързани с трудовото и осигурителното законодателство – за паричните обезщетения; за самоосигуряващите се лица; за пенсиите; за работното време, почивките и отпуските; за безработицата; за структурата и организацията на работната заплата и т.н.
 13. Санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.

Форма на провеждане: онлайн

В деня преди курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.

Цена: 80 лв.  без начислен ДДС

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 30 март.

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка