02 и 03.04.2022 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

на 02 и 03 април 2022 г.

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд

Диана Митева – съдия във Варненския окръжен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател по международно частно право във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Нов Български Университет

ПРОГРАМА

02.04. 2022 г. (събота)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Как се решава гражданскоправен казус, част 1

Лектор: Диана Митева

10:30 – 10:45 ч. –  пауза

10:45 – 12:15 ч.

Как се решава гражданскоправен казус, част 2

Лектор: Диана Митева

12:15 – 12:45 ч. – Обедна почивка

12:45 – 15:15 ч.

Право на собственост. Съдържание и видове. Способи за придобиване на правото на собственост. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Етажна собственост.

Лектор: Камелия Маринова

15.15 – 15:30 ч. – пауза

15:30 – 17:00 ч.

Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.

Лектор: Камелия Маринова

ПРОГРАМА

03.04. 2022 г. (неделя)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Наследяване по закон и по завещание. Придобиване на наследство.

Лектор: Камелия Маринова

10:30 – 10:45 ч. – пауза

10:45 – 12:15 ч.

Иск. Предявяване на иска. Разглеждане на делото от първоинстанционен съд. Страни и представителство.

лектор: Стефан Кюркчиев

12:15 – 13:00 ч. – Обедна почивка

13:00 – 14 ч.

Въззивно обжалване на съдебното решение. Право на жалба, насрещна жалба, основания за обжалване.

Лектор: Стефан Кюркчиев

14:15 – 14:30 ч. –  пауза

14:30 – 15:30 ч.

Касационно обжалване на съдебното решение. Основания за дпустимост, основания за отмяна. Действия на съдебния състав.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15:45 – 17:15 ч.

Въпроси на европейското право.

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

Крайният срок за записването за участие в курса е до 30 март.

Цена за един курс – 300 лева без ДДС.

Цена за двата курса – 500 лева без ДДС.

За да участвате в онлайн курсовете е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лица за контакт: Здравка Стефанова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка