02.06.2023 г.- присъствен семинар на тема ПРИДОБИВАНЕ И СЪДЕБНА ЗАЩИТА НА ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ (Актуална съдебна практика)

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ПРИДОБИВАНЕ И СЪДЕБНА ЗАЩИТА НА ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Актуална съдебна практика

на 02 юни 2023 г.,

в ЦКС, конферентна зала ет.14, гр.София, ул. “Г. С. Раковски” № 99

ЛЕКТОРИ:

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд до 2021 г.

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

П Р О Г Р А М А

8.30 9.00ч. Регистрация

9.00 – 10.30ч. – Първични и вторични способи за придобиване право на собственост и други вещни права.

Лектор: Емануела Балевска

10.30 – 11.00ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Реституция – придобиване право на собственост по силата на реституционните закони – Закон за възстановяване собствеността върху някои работилници, магазини и ателиета (ЗВСНРМА); Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ), Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти (ЗВСНОИ) по Закона за благоустройство (ЗБ), Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и др.; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Съдебна практика.

Лектор: Емануела Балевска

12.30 – 14.00ч. – Обедна почивка

14.00 – 15.30ч. – Защита правото на собственост и другите вещни права с установителни положителни и отрицателни искове. Съдебна практика.

Лектор: Камелия Маринова

15.30 – 16.00ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 – Защита на правото на собственост и други вещни права по чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС), чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) и чл. 54 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Съдебна практика.

Лектор: Камелия Маринова

В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за семинар – 290 лева без ДДС

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Записването за участие е до 29.05.2023 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка