05.12.2023 г. – ОНЛАЙН семинар на тема: ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА.

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН семинар на тема:

ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА.

на 05 декември 2023 г.,

ЛЕКТОР:

Аспасия Петкова – работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 – 11.00 ч.

 • Закона за бюджета на ДОО за 2023 г.
 • Промени в Кодекса за социално осигуряване.
 • Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителен стаж.
 • Осигуряване на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н.
 • Обезщетения по Кодекса за социално осигуряване – поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, осиновяване и други.
 • Помощи, изплащани от средствата на ДОО – помощ при смърт, за профилактика и рехабилитация и други.
 • Обезщетения за безработица- право, размери  и условия за получаване.
 • Подаване на данни в НАП и НОИ- Наредба № Н- 13, подаване на декларации образец № 1, № 6 и др.

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

 • Пенсионирането през 2023 г.
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО.
 • Прехвърляне на средствата от частните пенсионни фондове в НОИ и обратно- ред и условия.
 • Закон за здравното осигуряване. Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.
 • Здравноосигурителен статус.
 • Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.
 • Наредби, свързани с осигурителното законодателство – Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО, Наредба за пенсиите и осигурителния  стаж, Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, и други.

12:45 – 13:30 ч. – Пауза

13:30 – 15:00 ч.

 • Електронна трудова книжка. Задължения на работодателите относно прехвърляне на информацията.
 • Разлика между трудов и граждански договор. Осигуряване по граждански договор.
 • Регистрацията на трудовите договори в НАП.
 • Промени в Кодекса на труда от август 2022 г. и през 2023 г.
 • Работа от разстояние, надомна работа. Особености при надомната работа и работата от разстояние – разлики, сходства, задължения на работодателя, осигуряване на безопасни условия на труд в домашни условия. Очаквани промени.
 • Работно време, почивки и отпуски. Видове отпуски.
 • Обезщетения за различните видове отпуски.
 • Права и задължения на работодателите и на работниците и служителите.
 • Контрол и санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

Ще бъдат коментирани проектите за промени в законодателството до датата на семинара.

В края на курса участниците ще получат електронен сертификат за участие.

Цена за семинар – 160 лева без ДДС

Записването за участие е до 01.12.2023 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка