06-07.11.2020г. – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС

предлагат на Вашето внимание:

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Курсът ще се проведе на 6 и 7 ноември 2020 г., в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11

Лектори:

Доц. д-р Таня Градинарова – адвокат, преподавател по гражданско процесуално право в ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър”

Христина Калчева –съдебен изпълнител, Председател на УС на Асоциация на държавните съдебни изпълнители, преподавател по право във ВСУ „Черноризец Храбър“

Проф. д-р  Валентина Попова – преподавател по гражданско изпълнително производство в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 ПРОГРАМА

06 ноември 2020г. (петък)

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация на участниците

9.30 ч. – 11.00 ч.

Започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство.

Лектор: доц. Таня Градинарова

11.00 ч. – 11.30 ч. – Кафе пауза

11.30 ч. – 13.00 ч.

Изпълнение на парични притезания.

Лектор: доц. Таня Градинарова

13.00 – 14.00 – обяд

14.00 ч. – 15.30 ч.

Запор и възбрана като изпълнителни действия.

Лектор: Христина Калчева

15.30 ч. – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 ч. – 17.30 ч.

Публична продан на недвижим имот.

Лектор: Христина Калчева

07 ноември 2020г. (събота)

9.00 ч. – 10.30 ч.

Персонална и реална система на вписване в България. Общи правила на охранителните производства по ГПК и приложението им в производството по вписване. Разграничение между функциите на служителите в Агенцията по вписванията и съдиите по вписванията. Движение и приключване на делата по вписванията. Книги за вписванията по Правилника за вписванията. Удостоверявания, справки по нотариалните книги, преписи. Постановяване на откази от съдията по вписванията – процедура, възможности за защита срещу отказа – основания и правни последици. Съдебна практика.

Лектор: Проф.  Валентина Попова

10.30 ч. – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 ч. – 12.30 ч.

Изпълнение на притезание за предаване на движима вещ. Изпълнение на притезание за предаване на недвижими вещи /Въвод във владение/. Защита на трети лица при въвод във владение.

Лектор: Проф.  Валентина Попова

12.30 – 14.00 – обяд

14.00 ч. – 15.30 ч.

Обжалване на действията и бездействията на съдебния изпълнител. Имуществената отговорност при незаконосъобразни действия и бездействия на съдебния изпълнител.

Лектор: Проф.  Валентина Попова

15.30 ч. – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 ч. – 17.30 ч.

Защита на длъжника при оспорване вземането на взискателя.

Лектор: Проф.  Валентина Попова

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 300 лв. /Цената е без ДДС/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

Записването за участие е до 04.11.2020 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас на тел.: 02 818 58 58, имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД   Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка