09 и 10.04.2022 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ

ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

на 09 и 10 април 2022 г.

Лектори:

Валя Рушанова – съдия във Върховния касационен съд

Бисер Трoянов – съдия във Върховния касационен съд

Мая Нанкинска – съдия във Варненския окръжен съд

д-р Александрина Дончева – съдия в Софийския районен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател по международно частно право във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Нов Български Университет

ПРОГРАМА

09.04. 2022 г. (събота)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Как се решава наказателноправен казус, част 1

Лектор: Александрина Дончева

10:30 – 10:45 ч. – пауза

10:45 – 12:15 ч.

Как се решава наказателноправен казус, част 2

Лектор: Александрина Дончева

12:15 – 13:00 ч. – Обeдна почивка

13:00 – 14:30 ч.

Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит  – видове. Доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита.

Лектор: Бисер Трoянов

14:30 – 14:45 – пауза

14:45 – 16:15 ч.

Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателната отговорност.

Лектор: Бисер Траянов

16:15 – 16:30 ч. –  пауза

16:30 – 17:30

Правила на кодекса за етичното поведение на българските магистрати.

Лектор: Александрина Дончева

ПРОГРАМА

10.04. 2022 г. (неделя)

08:30 – 9:00 – Регистрация

9:00 – 10:30 ч.

Първоинстанционно наказателно производство. Въззивно производство. Образуване, предмет и предели на въззивната проверка. Ред и производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.

Лектор: Валя Рушанова

10:30 – 10:45 ч. –  пауза

10:45 – 12:15 ч.

Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и нейното значение.отграничаване на грешката от непредпазливостта и случайното деяние.

Лектор: Валя Рушанова

12:15 – 12:45 ч. – Обедна почивка

12:45 – 14:15 ч.

Обвиняем. Мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Първоинстанционно и второинстанционно разглеждане.

Лектор: Мая Нанкинска

14:15 – 14:30 ч. –  пауза

14:30 – 16:00 ч.

Кражба и грабеж. Състави.

Лектор: Мая Нанкинска

16:00 – 16:15 пауза

16:15 – 17:30 ч.

Въпроси на европейското право.

Лектор: доц.д-р Венцислава Желязкова

Крайният срок за записването за участие в курса е до 6 април.

Цена за един курс – 300 лева без ДДС.

Цена за двата курса – 500 лева без ДДС.

За да участвате в онлайн курсовете е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лица за контакт: Здравка Стефанова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка