09.02.2024 г. – ОНЛАЙН семинар на тема: НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2023 година

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН семинар на тема:

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2023 година

на 9 февруари /петък/ 2024 г.

ЛЕКТОР:

Андрей Георгиев – съдия в Софийски районен съд

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 – 11.00 ч.

1. Възникване на етажната собственост и членствени правоотношения в нея.

Общи проблеми на системите на управление на ЕС и регистрацията.

Регистрация на собственици, наематели и ползватели.

Книга на етажната собственост, регистри – нови моменти в законодателството.

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

2. Въпроси на общото събрание на етажната собственост според измененията в ЗУЕС:

  • промени при покана и свикване;
  • провеждане на неприсъствени събрания в интернет;
  • промени при кворума;
  • промени при изискванията за мнозинство

12:45 – 13:30 ч. – Пауза

13:30 – 15:00 ч.

3. Управителен съвет на етажната собственост – нови положения:

  • положение на професионалния управител;
  • заплащане

Нови моменти при сдруженията на етажната собственост.

15:00 – 15:15 ч. – Пауза

15:15 – 16:45 ч.

4. Разходи за етажната собственост:

  • изисквания при самостоятелен ремонт;
  • нов режим на банковите сметки;
  • разпределение на разходите за управление и поддръжка – нови моменти;
  • промени в положението на отсъстващите собственици

В края на семинара участниците ще получат електронен сертификат за участие.

Цена за семинар – 190 лева без ДДС

Записването за участие е до 06.02.2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка