1.10.2019 – Семинар ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В ДЕЙСТВИЕ

специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните  от публичния и частния сектор

на 1 октомври 2019 г., от 9:00 до 12:30 часа

в парк хотел “Витоша”, ул. Росарио 1

Семинарът се организира съвместно с АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лектори на семинара:

Юлия Пригонча – основател и председател на Управителния съвет на Асоциация за защита на личните данни. Юрист и сертифициран мениджър по въвеждане и управление на програми за защита на личните данни (CIPM сертификат от International Association of Privacy Professionals, IAPP). Действащо длъжностно лице по защита на данните с дългогодишен предходен опит на мениджърски позиции в различни корпоративни структури.

Адв. Деница Люнчева – основател и почетен председател на Асоциация за защита на личните данни. Член на Софийска адвокатска колегия. Правен консултант по защита на личните данни. С повече от 12 годишен опит в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР.

 ПРОГРАМА

8:30 – 9:00 ч. – Регистрация на участниците

9:00 ч – 10:30 ч.

1. Оценки на въздействие върху защитата на личните данни – практически съвети.

Оценката на въздействие е един от най-добрите инструменти за проверка и постигане на съответствие с изискванията на законодателството и ограничаване на риска за сигурността на личните данни и правата на субектите на данни. GDPR определя най-общо случаите, при които се изисква извършването на такава оценка, а Комисия за защита на личните данни публикува на сайта си специален списък на видовете операции по обработване, за които такава оценка е задължителна.

Ролята на длъжностното лице по защита на данните в този процес и в предхождащата го оценка на риска е ключова. Затова е важно то да знае кои са основните методологии за извършването й, какви стъпки, как и кога да предприеме.

2. Непрекъснато съответствие – как да го осигурим? Практически съвети за подобряване на разбирането и ангажираността на другите служители към защитата на личните данни.

GDPR очертава кръга от задачи на длъжностното лице по защита на данните в процеса на осигуряване на съответствие. В този модул се разяснява как те да бъдат изпълнявани ефективно.

Един от основните моменти в постигането на непрекъснато съответствие е добрата информираност и ангажираност на служителите към защитата на личните данни и способността им да предприемат правилните действия в различни ситуации. Приносът на длъжностното лице по защита на данните като техен съветник и обучител  е съществен и се реализира чрез подходящи инструменти, които ще разгледаме в рамките на семинара.

10:30 ч. – 11:00 ч.

Кафе-пауза. Време за въпроси, дискусии и споделяне на опит между участниците в семинара

11:00 ч. – 12:30 ч.

1. Взаимодействие на длъжностното лице по защита на данните с Комисия за защита на личните данни при провеждане на процедурите, уредени в новия правилник за дейността ѝ, в сила от 30.07.2019 г.

Практически насоки за осъществяване на сътрудничеството и комуникацията между длъжностното лице по защита на данните и Комисия за защита на личните данни по най-добрия начин.

2. Докладване и отчитане към висшето ръководство – как да постигнем максималното?

Разглежда се въпросът възможно ли е и как длъжностното лице по защита на данните да измери резултатите от работата си. Дават се и практически насоки за това по какъв начин то да докладва и отчита дейността си, така че висшето ръководство да осъзнава ползата от нея и да бъде проактивно при отделянето на нужните за развитието й ресурси.

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена при ранна регистрация до 15 септември: 125 лв /Цената е без ДДС/.

Цена при регистрация след 15 септември: 150 лева /Цената е без ДДС/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, кафе пауза

Записването за участие е до 27.09.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка