14.06.2024 г. – ОНЛАЙН семинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН семинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

на 14.06 2024 г.

ЛЕКТОРИ:

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Емануела Балевска съдия във Върховен касационен съд до 2021 г.

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 – 11.00 ч. – Касационно обжалване на съдебните решения. Правото на касационна жалба и правото на касационно производство Насрещна касационна жалба. Задължително съдържание и селекция на касационната и насрещната жалба. Основания и решения на ВКС по касационната жалба (ЧАСТ ПЪРВА).

Лектор: Емануела Балевска

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч. – Касационно обжалване на съдебните решения. Правото на касационна жалба и правото на касационно производство Насрещна касационна жалба. Задължително съдържание и селекция на касационната и насрещната жалба. Основания и решения на ВКС по касационната жалба (ЧАСТ ВТОРА).

Лектор: Емануела Балевска

12:45 – 13:30 ч. – Пауза

13:30 – 15:00 ч. – Преклузиите за посочване и представяне на доказателствени средства в исковото производство.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15:00 – 15:15 ч. –  Пауза

15:15 – 16:45 ч. – Електронните документи в исковото съдопроизводство. Понятието „Електронен“ документ. Оригинали и преписи. Представяне и допускане на електронния документ. Оспорвания и преценка на доказателствената сила на електорния документ.

Лектор: Стефан Кюркчиев

В края на курса участниците ще получат електронен сертификат за участие.

Цена за семинар – 190 лева без ДДС

Записването за участие е до 12.06.2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка