15 и 16.02.2024 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

курсът е подходящ и за участниците в КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

на 15 и 16 февруари 2024 г.

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд до 2021 г.

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Доц. д-р Христо Христев – преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ 

П Р О Г Р А М А

15.02.2024 г. (четвъртък)

08:30 – 09:00 ч. – Регистрация

09:00 – 10:30 ч.

Как се решава гражданскоправен казус (I част).

Лектор: Стефан Кюркчиев

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Как се решава гражданскоправен казус (II част).

Лектор: Стефан Кюркчиев

12:15 – 13:15 ч. – Пауза

13:15 – 14:45 ч.

Право на собственост. Съдържание и видове. Способи за придобиване на правото на собственост. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Етажна собственост.

Лектор: Камелия Маринова

14:45 – 15:00 ч. –  Пауза

15:00 – 16:30 ч.

Вещни права. Видове защита на вещните права: Петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.

Лектор: Камелия Маринова

16:30 – 16:45 ч. –  Пауза

16:45 – 18:15 ч.

Въпроси на Европейското право.

Лектор: доц. д-р Христо Христев

П Р О Г Р А М А

16.02.2024 г. (петък)

08:30 – 09:00 ч. – Регистрация

09:00 – 10:30 ч.

Иск. Предявяване на иска. Разглеждане на делото от първоинстанционен съд. Страни и представителство.

лектор: Стефан Кюркчиев

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Въззивно обжалване на съдебното решение. Право на жалба, насрещна жалба, основания за обжалване. Касационно обжалване на съдебното решение. Основания за допустимост, основания за отмяна. Действия на съдебния състав.

Лектор: Стефан Кюркчиев

12:15 – 13:15 ч. – Пауза

13:15 – 14:45 ч.

Доказване и доказателствени средства в гражданския процес.

Лектор: Емануела Балевска

14:45 – 15:00 ч. –  Пауза

15:00 – 16:30 ч.

Давностни и преклузивни срокове. Начало, спиране и прекъсване и край на давностните срокове.

Лектор: Емануела Балевска

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ – 300 лева без ДДС.

*** Пакетна цена: ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 15 и 16 февруари 2024 г. + ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 17 и 18 февруари 2024 г. – 500 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 13 февруари 2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка