17 и 18.02.2024 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

курсът е подходящ и за участниците в КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

на 17 и 18 февруари 2024 г.

Лектори:

Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд

Пламен Дацов – съдия във Върховен касационен съд

Светла Букова – съдия във Върховен касационен съд

д-р Александрина Дончева – съдия в Софийски районен съд

П Р О Г Р А М А

17.02.2024 г. (събота)

08:30 – 09:00 ч. – Регистрация

09:00 – 10:30 ч.

Въззивно производство. Образуване, предмет и предели на въззивната проверка. Ред и производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.

Лектор: Пламен Дацов

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Касационно производство. Основания, производство пред ВКС

Лектор: Пламен Дацов

12:15 – 13:15 ч. – Пауза

13:15 – 14:45 ч

Понятие за наказанието. Цели.  Отграничаване от другите мерки за държавна принуда. Система на наказанията. Принципи за определяне на наказанията. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Предсрочно освобождаване.

Лектор: Светла Букова

14:45 – 15:00 ч. –  Пауза

15:00 – 16:30 ч.

Първоинстанционно наказателно производство.

Лектор: Александрина Дончева

П Р О Г Р А М А

18.02.2024 г. (неделя)

09:00 – 10:30 ч.

Доказването в Наказателния процес. Предмет и тежест на доказване. Доказателства и доказателствени средства. Способи на доказване.

Лектор: Татяна Грозданова

10:30 – 10:45 ч. –  Пауза

10:45 – 12:15 ч.

Особени правила – бързо и съкратено първоинстанционно съдебно производство. Производство за възобновяване на наказателни дела. Производство за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Лектор: Татяна Грозданова

12:15 – 13:15 ч. – Пауза

13:15 – 14:45 ч

Как се решава наказателноправен казус (I част)

Лектор: Александрина Дончева

14:45 – 15:00 ч. –  Пауза

15:00 – 16:30 ч.

Как се решава наказателноправен казус (II част)

Лектор: Александрина Дончева

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – 300 лева без ДДС.

*** Пакетна цена: ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 15 и 16 февруари 2024 г. + ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 17 и 18 февруари 2024 г. – 500 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 15 февруари 2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка