18.06.2021г. – УЕБИНАР КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема:

КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА

И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП

на 18.06.2021 г. (петък)

Лектор: Милана Кривачка – адвокат с дългогодишен опит, експерт по ЗОП, лектор

ПРОГРАМА

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09.30 – 11.00ч. –  Практически и правни проблеми при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез електронната платформа:

 1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;
 2. Необходими действия за подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка:
 • Изготвяне на Техническата спецификация на обществената поръчка;
 • Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка;
 • Определяне на вида на процедурата;
 • Обособени позиции. Отмяна на възможността за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия – чл.30 ППЗОП (от 01.01.2023 г.);
 • Основания за отстраняване от процедурата;
 • Определяне на критериите за подбор;
 • Определяне на критерия за възлагане на обществената поръчка.

11.00 – 11.15ч. – пауза

11.15 – 13.00ч.

3. Подготвителни действия за работа в ЦАИС „ЕОП“и обявяване на съответната процедура в платформа:

 • Регистрация на възложителя;
 • Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
 • Определяне на ролите на служителите на възложителя;
 • Изменения, свързани с представянето на декларации за конфликт на интереси от членовете на комисията –  чл.51, ал.8 от ППЗОП;
 • Обявяване на обществената поръчка чрез електронната платформа;
 • Използване на шаблоните и образците в системата;
 • Съставяне на график за провеждането на процедурата;
 • Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;
 • Изменение в начина за отстраняване на допуснати грешки и пропуски в обявленията – чл.16 ППЗОП;
 • Изменения, свързани с изчисляването на предвидените срокове – чл.28 от ППЗОП.

13.00 – 13.30 ч.пауза

13.30 – 15.00ч.

             4. Коментар на проблемите при възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа :

 • Регистрация  и създаване на профил на участниците в платформата;
 • Подаване на офертите чрез електронната платформа;
 • Изменения, свързани с подписването на офертите/заявленията за участие – чл.47, ал.2 от ППЗОП;
 • Изменения, свързани с конфиденциалността на ценовото предложение – чл.39, ал.5 от ППЗОП;
 • Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа;
 • Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;
 • Отваряне, разглеждане и оценка на офертите в платформата;
 • Провеждане на жребий, когато оценки на две или повече оферти са равни – чл.58, ал.3 ППЗОП;
 • Изменения, свързани с възлагането на запазените обществени поръчки – чл.81 ППЗОП;
 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
 • Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

          Свободна дискусия и отговор на конкретно поставени въпроси.

Форма на провеждане: онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в уебинара и задават своите въпроси.

Цена: 160 лв.  без начислен ДДС

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 16 юни.

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка