19.11.2021 г. – ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с Е ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ , предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

на 19.11.2021 (петък)

Лектори:

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – заместник председател в Софийски градски съд

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация

9:30 – 11:00 ч.

Подведомственост на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Фактически състави. Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

11:00 – 11:30 ч. –  Пауза

11:30 – 13:00 ч.

Производство по разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища. Особености на съдебното производство на искове, предявени за реализиране на отговорността на държавата и общините по ЗОДОВ, което се развива пред гражданските съдилища; Процесуална легитимация на ответника според Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС; Такси и разноски в производствата по чл. 2 от ЗОДОВ и в приложното поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., ОСГК на ВКС; Прилагане на Тълкувателните Решения на ОСГК на ВКС в отделни практически хипотези.

Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.

Отговорност на държавата за вреди от незаконосъобразни актове на държавни и общински органи и длъжностни лица. Фактически състав на отговорността.  Отговорност на държавата при отмяна на наказателните постановления. Отговорност на държавата за нарушение на забраната за изтезания, за нечовешко и унизително отнасяне към лицата, лишени от свобода и задържани под стража. Разлика между фактическите състави  на отговорността по чл.1, ал.1 ЗОДОВ и чл. 284 ЗИНЗС. Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС.

Лектор: съдия Таня Куцарова

15.30 – 16:00 ч. – Пауза

16:00 – 17:30 ч.

Съдебно производство по реализиране на отговорността на държавата по чл. 1, ал.1 ЗОДОВ. Допустимост на иска. Активна и пасивна легитимация на страните. Такси и разноски в производството по чл. 203 АПК

Лектор: съдия Таня Куцарова

Крайният срок за записването за участие в курса е до  16 ноември.

Цена за един участник – 180 лева без ДДС.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

За да участвате в онлайн курсовете е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лица за контакт: Здравка Стефанова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка