20 и 21 юни 2020г. – НОВИ ДАТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, възобновява провеждането на присъствени семинари и обучителни курсове при строго спазване на законово установената заетост на местата от общия капацитет на залите и на въведените противоепидемични мерки, съгласно издадената от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020г.

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание новите дати за провеждане на подготвителните курсове за участници в конкурсите за младши съдии, прокурори и следователи.

На 20 и 21 юниПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ

Подготвителният курс ще се проведе в град София, парк хотел „Витоша“, ул. „Росарио“ № 1, в конферентна зала „Витоша“.

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд

Диана Митева – съдия във Варненския окръжен съд

Доц. д-р Венцислава Желязкова

ПРОГРАМА

20.06. 2020 г. (събота)

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

9:30 – 11:00 ч.

КАК СЕ РЕШАВА ГРАЖДАНСКОПРАВЕН КАЗУС

Лектор: Съдия Диана Митева

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 – 13:00 ч.

ИСК. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД. СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Лектор: Съдия Диана Митева

13:00 – 14:00 ч. – Обяд

14:00 – 15:30 ч.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ. СЪДЪРЖАНИЕ И ВИДОВЕ. СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. СЪСОБСТВЕНОСТ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Лектор: Съдия Камелия Маринова

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч.

ВЕЩНИ ПРАВА. ВИДОВЕ ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА: ПЕТИТОРНА И ПОСЕСОРНА ЗАЩИТА. РЕВАНДИКАЦИОНЕН И НЕГАТОРЕН ИСК. ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ. ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО И ДЪРЖАНЕТО. ПРАВА НА ПОДОБРИТЕЛЯ ВЪРХУ ЧУЖД ИМОТ

Лектор: Съдия Камелия Маринова

ПРОГРАМА

21.06. 2020 г. (неделя)

9:00 – 10:30 ч.

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН И ПО ЗАВЕЩАНИЕ. ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

Лектор: Съдия Камелия Маринова

10:30 – 11:00 ч. – Кафе пауза

11:00 – 12:30 ч.

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ. ПРАВО НА ЖАЛБА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ. ВЪЗЗИВНО И КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ

Лектор: Съдия Борислав Белазелков

12:30 – 13:30 ч. – Обяд

13:30 – 15:00 ч.

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДЯВЕН И НА БЪДЕЩ ИСК. РАЗВИТИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев

15:00 – 15:30 ч. – Кафе пауза

15:30 – 17:30 ч.

ВЪПРОСИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

*В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за един курс – 300 лева без ДДС.

Можете да се запишете и за курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ, който ще се проведе на 27 и 28 юни, като цената за двата курса е 500 лева без ДДС.

За всеки втори и последващ участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие в курса по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ на 20 и 21 юни е най-късно до 18 юни (или до изчерпване на местата в залата).

Записването за участие в курса по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ на 27 и 28 юни е най-късно до 25 юни (или до изчерпване на местата в залата).

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка