Семинари

Местата са изчерапани – 19.04.2019 г. – Семинар „Отговорността на държавата и общините в светлината на задължителната съдебна практика по ЗОДОВ“

Местата за този семинар са изчерпани! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ…