19.02.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АРЕНДНИТЕ ДОГОВОРИ (сключване, изменение и прекратяване на договорите за аренда в земеделието)

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АРЕНДНИТЕ ДОГОВОРИ (сключване, изменение и прекратяване на договорите за аренда в земеделието)

на 19.02.2021 г. (петък)

Лектор:д-р Галина Николова Ръководител на секция”Гражданскоправни науки”,  Катедра Правни науки на ВСУ „Черноризец Храбър“

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

ПРОГРАМА

1.  Съотношение между аренда и наем, конверсия.

2.  Видове договори за аренда. Предмет и обекти на договорите за аренда.

3.  Предварителен договор за аренда.

4.  Страни и участници в производството по сключване на договора.

5.   Проблеми на вписването и регистрацията на арендните договори.

       Противопоставимост.

6.   Съдържание и действие на договора. Неизпълнение.

7.   Стопанска непоносимост. Непреодолима сила.

8.   Преарендуване и пренаемане.

9.   Специфични основания за прекратяване на договора по ЗСПЗЗ.

10.   Извънсъдебни способи за защита на страните по договора.

11.   Коментар на актуалната съдебна практика.

Форма на провеждане: онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.

Цена: 120 лв.  без начислен ДДС

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58; 02 818 58 81 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 17 февруари.

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка