22.04.2021г. – УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021г. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И В ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА АПК. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА.

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема:

ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021Г.

НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И В ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА АПК. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА.

на 22.04.2021 г. (четвъртък)

Лектор: Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

ПРОГРАМА

1.Промени в производството пред първата съдебна инстанция. Местна и родова подсъдност. Призоваване на страните. Провеждане на съдебните заседания. Видеоконференция.

 2. Общ преглед на промените в глава дванадесета на АПК. Администриране на касационните жалби. Нови изисквания за форма и съдържание на касационната жалба. Проверка за редовност на касационните жалби. Приподписване на касационната жалба. Изключения. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането.

3. Изменения в производствата по искове, разглеждани по реда на АПК. Местна и родова подсъдност на делата. Видове искове, разглеждани по реда на АПК.

4. Производство по отмяна на влезлите в сила съдебни актове. Предмет на отмяна. Подаване на искането – срокове и форма. Състав на съда. Разглеждане на искането. Държавни такси. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането.

Форма на провеждане: онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в уебинара и задават своите въпроси.

Цена: 120 лв.  без начислен ДДС

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 20 април.

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка