24.11.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и онлайн) на тема:

СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

на 24.11.2020 г. (вторник)

в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11Лектор: Йордан Даскалов 

Адвокат Йордан Даскалов е завършил право през 2000г. в ПУ“П.Хилендарски“, гр. Пловдив.

Има специализации по право към Дрезденски технически университет – Германия и Европейска правна академия гр. Трир – Германия, в областите на трудовите правоотношения, защита от дискриминация и индустриални отношения.

Член е на юридическия консултативен съвет към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

От 2002г. и понастоящем работи с търговски дружества, нестопански организации и държавни институции, в това число и в сферите на оптимизиране на процесите при трудови/служебни правоотношения и заплащане на труда.

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ПАНЕЛ

ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАКВО Е НЕОБХОДИМО И КАКВО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

1. Документи при кандидатстване за работа – как да събираме и съхраняваме лични данни без риск от санкции

2.Документално оформяне на сключване и изменение на трудовия договор  3.Трудовата книжка се съхранява в личното трудово досие – как постъпваме

4.Срокове за съхранение на документи от ЛТД след прекратяване на трудов договор

5.Електронно трудово досие – възможно ли е и кои са нормативните изисквания

ВТОРИ ПАНЕЛ

СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ГРЕШКИТЕ

1.Документи при постъпване на работа – как да събираме и съхраняваме лични данни без риск от санкции  2.Какви са видовете трудови договри   3.Съдържание на трудовия договор и допълнителните споразумения към него – какво изисква законът и какво е необходимо за работодателя  4.Кога срочният трудов договор е законен  5.Срок за изпитване – защо не трябва да го смятаме за срок на договора  6.Договори за обучение и квалификация – практическо приложение  

Форма на провеждане: присъствена и онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.

Цена: 160 лв. без начислен ДДС

Цена за онлайн участие: 120 лв.  без начислен ДДС

Цената за присъствен курс включва:

– материали;

– консултации с лектора;

– кафе пауза 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 23 ноември (или до изчерпване на местата в залата).

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка