25 и 26.09.2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СЪВМЕСТНО С ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

на 25 и 26 септември 2021 г.(събота и неделя)

Лектори:

Доц. д-р Таня Градинарова – адвокат, преподавател в катедра “Частноправни науки” – юридически факултет на УНСС, гр. София

Станимира Костова – Данова – частен съдебен изпълнител, гр. Варна

 ПРОГРАМА

25 септември 2021г. (събота)

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация на участниците

9.30 ч. – 11.00 ч.

Започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство.

Лектор: доц. Таня Градинарова

11.00 ч. – 11.30 ч. – пауза

11.30 ч. – 13.00 ч.

Изпълнение на парични притезания.

Лектор: доц. Таня Градинарова

13.00 – 14.00 – обедна почивка

14.00 ч. – 15.30 ч.

Запор и възбрана като изпълнителни действия.

Лектор: Таня Градинарова

15.30 ч. – 16.00 ч. – пауза

16.00 ч. – 17.30 ч.

Публична продан на недвижим имот.

Лектор: Таня Градинарова

26 септември 2021г. (неделя)

08:30 – 09:00 – Регистрация на участниците

9.00 ч. – 10.30 ч.

Присъединяване на кредитори. Присъединяване по молба на кредитора и по право. Видове присъединени по право кредитори. Правни последици от присъединяването. Плащане. Изготвяне и предявяване на разпределение. Защита на конкуриращ взискател.

Лектор: Станимира Костова – Данова

10.30 ч. – 11.00 ч. – пауза

11.00 ч. – 12.30 ч.

Изпълнение на притезание за предаване на движима вещ. Изпълнение на притезание за предаване на недвижими вещи /Въвод във владение/. Защита на трети лица при въвод във владение.

Лектор: Станимира Костова – Данова

12.30 – 14.00 – обедна почивка

14.00 ч. – 15.30 ч.

Обжалване на действията и бездействията на съдебния изпълнител. Имуществената отговорност при незаконосъобразни действия и бездействия на съдебния изпълнител. Защита на длъжника при оспорване вземането на взискателя.

Лектор: Станимира Костова – Данова

15.30 ч. – 16.00 ч. –  пауза

16.00 ч. – 17.30 ч.

Закон за особените залози. Обща уредба на особените залози. Изпълнение по реда на ЗОЗ. Конкуренция при изпълнение по реда на ГПК и ЗОЗ.

Лектор: Станимира Костова – Данова

Крайният срок за записването за участие в курса е до  23 септември.

Цена – 300 лева без ДДС

За да участвате в онлайн курса е необходимо да се регистрирате като попълните on-line формата по-долу или да се обадите на телефон: 02 818 58 58 или да пишете на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лице за контакт: Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка