26.06.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И НОВИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НА НОТАРИУСИТЕ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И НОВИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НА НОТАРИУСИТЕ

на 26.06.2021 г. (събота)

Лектор: Иван Дахтеров – нотариус

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

ПРОГРАМА

1. Организация на офиса и работния процес: Отношения нотариус – помощник нотариус, деловодители, призовкар, работно място, работно време, събирания за обсъждане работния процес и Правилата на нотариуса.

2. Отношения нотариус – клиенти – формални и неформални, контакти – консултации, поща и размяна информация. Отношения с посредници, правни съветници/адвокати на страните по сделката.

3. Специфични нотариални производства и действия – обстоятелствени проверки, завещания, актове по ЖСК, суперфиции и нотариални покани. Електронни справки и осигурен достъп до регистри и услуги, права и задължения на нотариуса. Преимущества и недостатъци. Структура на документите /нотариалните актове/, основни точки.

Форма на провеждане: онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в уебинара и задават своите въпроси.

Цена: 120 лв.  без начислен ДДС

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лице за контакт: Мариета Гинкова

Крайният срок за записването за участие в курса е до 24 юни.

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка