28.10.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и онлайн) на тема:

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

на 28.10.2020 г. (сряда)

в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11

Лектор: Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

ПРОГРАМА

1.Промени в трудовото и осигурителното закононодателство, свързани с пандемията и периода след нея – Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, ПМС № 55 от 30 март 2020 г., ЗМДВИП, Закон за здравето, КТ, КСО и други.

2.Трудово законодателство:

-Работа от разстояние, надомна работа, променливо работно време, сезонна работа и т.н.

-Отпуски – платени, неплатени;

-Прекратяване на трудовия договор;

-Задължения на работодателя;

-Права на работниците и служителите;

-Проекти за промени в трудовото законодателство- в Кодекса на труда;

-Санкции.

3.Осигурително законодателство – казуси:

– Изплащане на парични обезщетения поради болест, майчинство, отглеждане на дете;

– Изплащане на парични обезщетения за безработица – условия и ред, особености, размер;

– Пенсиониране през 2020 г.

– ДЗПО.

4. Компенсации 60:40:

-Подаване на данни в НАП – Декларации образец № 1, образец № 6 при  получени компенсации по реда на постановление № 55 от 2020 г.;

– Изплащане на компенсации 60:40;

-Определяне на окончателент размер на осигурителния доход;

-Осигурителни вноски при различните видове неплатен отпуск.

5. Здравно осигуряване:

– здравноосигурителен статус – определяне;

– задължения за внасяне на осигурителните вноски;

– казуси.

6. Промени в много наредби, свързани с трудовото и осигурителното законодателство – за паричните обезщетения; за самоосигуряващите се лица; за пенсиите; за работното време, почивките и отпуските; за безработицата; за структурата и организацията на работната заплата и т.н.

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.

Форма на провеждане: присъствена и онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и да задават своите въпроси.

Цена: 120 лв. без начислен ДДС

Цена за онлайн участие: 80 лв.  без начислен ДДС

Цената за присъствен курс включва:

– материали;

– консултации с лектора;

– кафе пауза 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: “ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58; 02 818 58 81, или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката в on-line формата е да бъде вписана активна електронна поща.

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка

Крайният срок за записването за участие в курса е до 27 октомври (или до изчерпване на местата в залата).