29.03.2024 г. – ОНЛАЙН семинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН семинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

на 29 март /петък/ 2024 г.,

ЛЕКТОР:

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Емануела Балевска съдия във Върховен касационен съд до 2021г.

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 – 11.00 ч. – Общи въпроси на доказването в гражданския процес и съдебната практика. Видове доказване и доказателствени средства. Доказателствена тежест и нейното разпределение. Доказването на отрицателни факти.

Лектор: Емануела Балевска

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч. –  Посочване, допускане и събиране на доказателствени средства. Преклузии.

Лектор: Емануела Балевска

12:45 – 13:30 ч. – Пауза

13:30 – 15:00 ч. – Въззивно и касационно обжалване. Въззивна и касационна жалба. Насрещни жалби. Посочване, допускане и събиране на нови доказателства. Какво означава „нови“ по смисъла на чл. 266 ГПК.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15:00 – 15:15 ч. –  Пауза

15:15 – 16:45 ч. –  Електронните документи в исковото съдопроизводство. Понятието „Електронен“ документ. Оригинали и преписи. Представяне и допускане на електронния документ. Оспорвания и преценка на доказателствената сила на електорния документ.

Лектор: Стефан Кюркчиев

В края на курса участниците ще получат електронен сертификат за участие.

Цена за семинар – 190 лева без ДДС

Записването за участие е до 27.03.2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка