29.11.2019 – Семинар по АПК

НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО  АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС,  ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.  
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ – ВИДОВЕ.  АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА.

на 29 ноември 2019 г., петък,

гр. София, Зала “Витоша, парк хотел “Витоша”, ул. Росарио 1

от 9:30 до 17:30 часа

Лектор на семинара: Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

ПРОГРАМА

Регистрация: 9:00 до 9:30 часа

Начало: 9:30 часа

Кафе пауза: 11:00 до 11:30 часа

Обяд: 13:00 до 14:00 часа

Кафе пауза: 15:30 до 16:00 часа

1.    Промени в  производството пред първата съдебна инстанция.

2.    Призоваване на страните. Провеждане на съдебните заседания.

3.    Администриране на касационната жалба. Проверка за редовност и допустимост.

4.    Общ преглед на промените в глава дванадесета на АПК. Администриране  на  касационните жалби. Нови правомощия на председателите на отделения.

5.    Нови изисквания за форма и съдържание на касационната жалба.  Проверка за редовност на касационните жалби. Приподписване на касационната жалба. Изключения.

6.    Държавни такси – начин на  определяне, освобождаване от заплащане на държавна такса.

7.    Отговор на касационната жалба. Срокове.

8.    Връщане на касационната жалба – основания компетентни органи и лица. Видове актове. Обжалване на акта за връщане.

9.    Дискусия  и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането.

10.  Разглеждане на делото пред касационната инстанция. Изменения в нормативната уредба и нови моменти.

11. Състав на съда. Видове заседания – открити и закрити. Основания за гледане на делото в закрито заседания. Основания за насрочване на делото в открито заседание.  Правомощия на съдията-докладчик.

12.  Срокове за гледане на делото в открито и закрито заседание.   Участие на прокурора в откритите и закритите заседания.

13. Произнасяне на съда и постановяване на решение от касационната инстанция. Срокове за постановяване на решение в закрити заседания.  Форма на решението.

14. Обжалване на определения и разпорежданията. Определение по жалбата. Задължителна сила на определенията.

15. Производство по отмяна на  влезлите в сила съдебни актове. Предмет на отмяна.

16. Подаване на искането – срокове  и форма. Състав на съда. Разглеждане на искането. Държавни такси.

17. Оспорване на измененията  в АПК пред  Конституционния съд на Република България. Решение на КС по образуваните дела. Мотиви и основания.

18. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена до 22.11.2019 г. – 210 лв. /Цената е без ДДС/.
Цена след 22.11.2019 г. – 240 лв. /Цената е без ДДС/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие е до 27.11.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040 3532 40

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка