Site Loader
Семинари

Местата са изчерапани – 19.04.2019 г. – Семинар „Отговорността на държавата и общините в светлината на задължителната съдебна практика по ЗОДОВ“

Местата за този семинар са изчерпани! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ…

Семинари

На 01.03.2019 г – Актуални въпроси на съдебните спорове, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с Ековис Холдинг Груп България, предлагат на…

Семинари

На 22.02.2019 г. – Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с Ековис Холдинг Груп България, предлагат на…