21 юни 2019 – Семинар ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ от 2019 година

Лектор: Любомира Мотова – съдия във Върховен административен съд. Семинарът ще се проведе на 21 юни 2019г. гр. София, Учебен …

21 юни 2019 – Семинар ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ от 2019 година Програма и записване

Местата са изчерпани – 17 май 2019 – Семинар ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Лектор на семинара: Мирослава Георгиева Копчева – съдия във Върховен административен съд, VII отделение Семинарът ще се проведе на 17.05.2019, петък, в гр. София, Учебен …

Местата са изчерпани – 17 май 2019 – Семинар ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Програма и записване

Местата са изчерпани – 19 април 2019 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Лектори: Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд и Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд Семинарът ще …

Местата са изчерпани – 19 април 2019 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ Програма и записване

Подготвителен курс за кандидати за младши съдии и младши прокурори по гражданскоправнинауки 29 и 30.03.2019. НОВИТЕ КУРСОВЕ ЗА 2020 ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ:

Ново! КУРСОВЕ ЗА 2020 година: 14-15.03.2020 Наказателноправни науки за участници в конкурса за младши съдии и младши прокурори и следователи …

Подготвителен курс за кандидати за младши съдии и младши прокурори по гражданскоправнинауки 29 и 30.03.2019. НОВИТЕ КУРСОВЕ ЗА 2020 ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ: Програма и записване

Scroll to Top