29.06.2021г. – УЕБИНАР ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

29.06.2021г. – УЕБИНАР ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА Програма и записване

02.07.2021г. – УЕБИНАР ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

02.07.2021г. – УЕБИНАР ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ Програма и записване

18.06.2021г. – УЕБИНАР КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

18.06.2021г. – УЕБИНАР КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП Програма и записване

26.06.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И НОВИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НА НОТАРИУСИТЕ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

26.06.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И НОВИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НА НОТАРИУСИТЕ Програма и записване

28, 29 и 30.05.2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с  ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ …

28, 29 и 30.05.2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА Програма и записване

27 и 28.04.2021 г. – УЕБИНАР ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

27 и 28.04.2021 г. – УЕБИНАР ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ Програма и записване

Scroll to Top