19.03.2021г. – уебинар Актуални въпроси за измененията и допълненията в ЗУТ, ДВ, бр. 16/23.02.2021г. Обсъждане на относими решения на Конституционния съд и на съдебна практика.

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

19.03.2021г. – уебинар Актуални въпроси за измененията и допълненията в ЗУТ, ДВ, бр. 16/23.02.2021г. Обсъждане на относими решения на Конституционния съд и на съдебна практика. Програма и записване

09.02.2021 – ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021 ГОДИНА

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

09.02.2021 – ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021 ГОДИНА Програма и записване

29.01.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

29.01.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Програма и записване

19.02.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АРЕНДНИТЕ ДОГОВОРИ (сключване, изменение и прекратяване на договорите за аренда в земеделието)

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

19.02.2021г. – УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АРЕНДНИТЕ ДОГОВОРИ (сключване, изменение и прекратяване на договорите за аренда в земеделието) Програма и записване

22.12.2020г. – УЕБИНАР ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

22.12.2020г. – УЕБИНАР ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Програма и записване

24.11.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и …

24.11.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ Програма и записване

Scroll to Top