24.11.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и …

24.11.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ – КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ Програма и записване

27.11.2020 – СЕМИНАР (ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема ПРАВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и …

27.11.2020 – СЕМИНАР (ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема ПРАВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ Програма и записване

10.11.2020г. – СЕМИНАР (ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) НА ТЕМА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и …

10.11.2020г. – СЕМИНАР (ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) НА ТЕМА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ТЪРГОВСКИ МАРКИ Програма и записване

28.10.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и …

28.10.2020г. – СЕМИНАР(ПРИСЪСТВЕН И ОНЛАЙН) на тема АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Програма и записване

06-07.11.2020г. – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание: ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА …

06-07.11.2020г. – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Програма и записване

24.10.2020г. – НОВА ДАТА за семинар АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА (ЗПКОНПИ)

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че семинарът АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА  ЗАКОНА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА (ЗПКОНПИ), предварително обявен за …

24.10.2020г. – НОВА ДАТА за семинар АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА (ЗПКОНПИ) Програма и записване

Scroll to Top