22.04.2021г. – УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021г. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И В ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА АПК. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА.

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

22.04.2021г. – УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021г. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И В ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА АПК. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА. Програма и записване

23.04.2021г. – УЕБИНАР ЗАБРАНАТА ЗА ВЛОШАВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДСЪДИМИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО – съдебна практика, същност и обхват на забраната

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

23.04.2021г. – УЕБИНАР ЗАБРАНАТА ЗА ВЛОШАВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДСЪДИМИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО – съдебна практика, същност и обхват на забраната Програма и записване

14.05.2021г. – УЕБИНАР ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

14.05.2021г. – УЕБИНАР ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ Програма и записване

01.04.2021г. – УЕБИНАР НОВОТО В ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ГОДИНА

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: …

01.04.2021г. – УЕБИНАР НОВОТО В ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ГОДИНА Програма и записване

На 27 и 28 март 2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с  ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание: ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА …

На 27 и 28 март 2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ Програма и записване

На 20 и 21 март 2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с  ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание: ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ …

На 20 и 21 март 2021г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ Програма и записване

Scroll to Top